Testmanagement

Test Management is één van onze kerntaken. Vanuit deze discipline hebben wij reeds veel klanten ondersteund. Daarom durven wij het volgende te schrijven over testmanagement.

Test Management deelt veel aspecten met Project Management, maar kent zeker evenzoveel verschillen:

 • De Test uitvoering is onderdeel van het projectplan, maar:
  • meestal vindt het testen pas aan het einde van het project plaats,
  • vaak kent het projectplan zoveel “flexibiliteit” , dat de uitloop tijdens de testfase weer moet worden ingelopen, met als gevolg extra risico’s die genomen moeten worden. Dit stelt hoge eisen aan het testmanagement, waarbij risico management het uitgangspunt is.
 • Testen en het daaraan verbonden testmanagement zijn meer Proces dan Project gericht. Het beschikbaar komen van de software in gedeeltes, het hertesten etc.  zijn administratief gezien processen, die de nodige administratie met zich mee brengen.
  • Wij vinden, dat slechts in een enkel geval kan worden volstaan met een “Excel Administratie” en dat de keuze van testmanagement tools een wezenlijk onderdeel is van het managen van software testen.
 • Gedurende deze fase ziet en “voelt” de organisatie het eindproduct vaak voor de eerste keer,
  • wat weer resulteert in wijzigingen
  • terwijl de key-users dan al vaak weer met andere taken zijn belast, zoals b.v. opleidingen
 • Alle gevonden issues hebben meerdere kanten;
  • Het “Hoera gevoel”, we hebben de fout gevonden
  • Pech voor de planning (zowel project management als testmanagement), want er is extra tijd nodig voor:
   • Vastlegging van het issue
   • Reparatie (door het bouwteam)
   • Hertesten van het issue, inclusief administratieve tijd, die nog verergert indien het issue weer faalt.

Bij het opzetten van een testproject ligt bij ons testmanagement de nadruk op: Eenvoud, herhaalbaarheid en GBV (Gezond Boeren Verstand).

Maar…ieder testproject gaat onderuit als er niet een sluitende testadministratie is opgezet. Wij helepen u daar graag bij met producten uit onze shop, of via direct contact.

Geplaatst in Tmap, ISTQB, ISO9126-ISO25010, Testmanagement