Software Test Management resultaat

Wij als specialisten op het gebied van Software Testen en Testmanagement, staan voor het bereiken van de gewenste resultaten door een  rigide software test planning en test management.
Een greep uit onze projecten:

Web site Testing

 • Performance testen van een Intranet applicatie
  • Op basis van architectuur analyse kon snel een testplan worden opgesteld voor deze specifieke software
  • Testmanagement concentreerde zich op de uitvoering van de performance testen op meerdere locaties, en vergelijkingen van het pakket op andere sites.
  • Uiteindelijk kon eenduidig worden vastgesteld, dat dit pakket geen oplossing biedt voor de gestelde eisen, ondanks de optimistische beloften van de leverancier.
 • Open Source Toepassingen Web based, onder andere Joomla, Drupal, Xoops
  • Architectuur onderzoek, als basis van testplan en het verdere testmanagement
  • Aansturing en optimalisatie leverde een pakketselectie, tot tevredenheid van de klant
 • Open Source test tools
  • Voor de inzet tijdens onze software test projecten, moeten wij regelmatig hulpmiddelen testen.. Daardoor kunnen wij kwaliteitsuitspraken doen over tools zoals Testlink, Mantis etc.
 • Opleiding van applicatiebeheerders in het gebruik van web test tools.
  • “Bij product” van website testen
  • Selectie van een mix van Open Source tools en systeem tools

Software Test Management

 • Aansturing van meerdere grote software test teams ( > 50 testers) bij o.a. Energie Leveranciers
  • Test Management op basis van “Risk Based Testing”, aan de hand van facturatie volumes
  • Onderbouwde adviezen voor “gefaseerd life gaan”, bij opeenvolgende deelconversies
 • Acceptatietesten van hypotheken toepassingen
  • Opleiding en inzet van Key-Users
  • Management het inzicht verschaffen, dat de zelfbouw applicatie niet aan de verwachtingen voldoet qua performance, en dat door de gekozen architectuur, aanpassingen een apart project zijn.

Test consultancy

 • Opzetten van meerdere testafdelingen
  • Interne medewerkers (Helpdesk, Applicatiebeheerders), kunnen nu zelf het merendeel van de testen uitvoeren
  • Bestaande en Open Source gereedschappen geïntegreerd
 • Test analyse training en coaching van Key-Users
  • Materie deskundigen kunnen nu zelf het merendeel van de functionele testen definiëren
  • Als “bijproduct” worden de procedures in kaart gebracht en vastgelegd

Opleidingen

 • Publieke meerdaagse cursussen
  • Optimum tussen algemene aanpak, en specifieke wensen
  • Deelnemers kunnen “de volgende dag beginnen”
 • In-house opleidingen, inclusief “train the trainer”
  • Implementatie van de testaanpak, train the trainer, en wij fungeerden als back-up voor de trainers bij ziekte.
 • Ontwikkelen van maatwerk opleidingsmaterialen, op basis van onze cursussen

Implementatie

 • Voortbouwend op de acceptatietesten, inrichten van complexe facturatie systemen
  • Opstellen van procedures, op basis van de testgevallen, zodanig dat zij in combinatie met de gemaakte testen, herbruikbaar zijn voor regressietesten
  • Inrichten van “opruim teams”, om de nazorg van de invoering van nieuwe software uit te voeren

Software selectie

 • Risico analyse, software test uitvoering en voorbereiden van de beslissing t.b.v. management
 • Opstellen van criteria voor software selectie
 • Klant begeleiding bij het inkoop proces

Deze lijst is in willekeurige volgorde, en niet uitputtend.
Om redenen van privacy kunnen wij hier niet meer informatie geven

 

Geplaatst in Testmanagement