Effectief Software Testen

Wij helpen u besparingen in Software testen te bereiken door u een praktische aanpak voor software testen te bieden die:

 • Zonder ballast is:
  • We gebruiken “Best Practices” in Software Testen en “gezond verstand” waarbij het beste uit methoden zoals Tmap, ISTQB en ISO9126 wordt gebruikt.
  • Gebaseerd is op een risico analyse, omdat 100% testen onmogelijk is.
 • Kosten effectief is door: 
  • uw teamleden in te zetten waar dat mogelijk is
  • gebruik te maken van software testen Checklists, en adequate Test Plannen (template)
  • gebruik te maken van Open Source Software voor Software Testen (waar van toepassing)
 • Past op uw situatie van software testen: 
  • reductie van overhead kosten
  • optimaal gebruik van materie kennis
 • Makkelijk te implementeren is door: 
  • opleidingen en workshops voor software testen
  • gebruik van voorbeeld testplannen (templates) en checklists
 • Beheersbaar doordat: 
  • wij duidelijke kostenschattingen kunnen maken, op basis van de door ons verzamelde kengetallen voor software testen
  • een heldere rapportage over de voortgang van software testen u direct inzicht geeft
 • Schaalbaar: 
  • ongeacht de omvang ven het team
  • rekening houden met de complexiteit van de te testen software
 • Herhaalbaar: 
  • door gebruik te maken van test management software (indien noodzakelijk)
  • door het veiligstellen van de test informatie, voor toekomstig gebruik