Exploratory Testing, wat wel, wat niet te testen

Exploratory Testing

Exploratory testing is een test methode die naast alom beschikbare richtlijnen en suggesties, vooral de kennis en inbreng van de software tester nodig maakt.
Naar onze mening valt of staat exploratory testing met de kennis en denkwijze van de software tester. Maar dat wil niet zeggen, dat er maar “in het wilde weg” getest moet worden.

Onze aanpak voor opleidingen en cursussen, alsmede gebruikte hulpmiddelen ziet er als volgt uit:

 • Opstellen van het Exploratory Testcharter op basis van Risk & Requirements analyse
  • Wat te testen, risico afdekkend, op basis van:
   • Gevolgschade bij niet goed functioneren
   • De technologie waarin de oplossing is gerealiseerd
   • Hoe en wat heeft het ontwikkelteam getest
  • Hoe veel tijd per test plannen we in, dit weer op basis van de gedefinieerde risico’s
  • Wat is de status van de te testen programmatuur en benodigde apparatuur
  • Hoe doen we (in overleg met de ontwikkelaars) de verslaglegging over de bevindingen
  • Wat is er nodig als voortgangsrapportage,
 • Exploratory Test uitvoering;
  • Een Walk Through, door de te testen functionaliteit, om de prioriteiten aan te scherpen. Deze stap kan ook als eerste gedaan worden voordat het testcharter wordt opgesteld. Deze stap is het beste te doen als een soort Demo door de ontwikkelaar. Eventuele tekortkomingen kunnen direct worden gecommuniceerd en vastgelegd.
  • Testen per charter.
   • Een charter zou kunnen zijn, “test het selecteren van een product, plaats het in de winkelwagen en reken af”
   • De exploratory tester zal dan zelf op ieder scherm / beslispunt testen gaan uitvoeren, die hem zinnig lijken op basis van zijn ervaring. Bij voorbeeld:
    • Bij product selectie heen en weer springen tussen producten, aantallen en winkelwagen. Onzinnige product aantallen kiezen, en producten met verschillende verzendwijzen combineren.
    • Winkelwagen manipuleren al dan niet met ingelogde account, cookies manipuleren etc.
    • Proberen verzendkosten te beïnvloeden, door te wisselen van land.
    • Tijdens afrekenen, BTW manipuleren, door niet bestaande BTW nummers te gebruiken, afreken proces stoppen als Payment Gateway getoond wordt etc.
   • De tester legt het gekozen pad vast in een script (voor hertest en overdracht), en maakt schermafdrukken van bevindingen.
  • In het bovenstaande geval simuleert exploratory testing het daadwerkelijke gebruik van veel gebruikers, met daarbij de aandacht op waar het mis zou kunnen gaan, b.v. door timing-issues. Zou zou het herhaaldelijk starten en stoppen van het afreken proces en de betaal gateway last kunnen krijgen van timing issues.

De finesses van Exploratory testing leggen wij graag uit:

 • in een workshop, bij u op locatie, en waarbij we de mindset van uw ontwikkelaars en testers scherp krijgen
 • of aan de hand van een project wat we bij u (op locatie of remote) uitvoeren, en tegelijkertijd uw team mee opleiden.
Geplaatst in Exploratory Testing